Simple Autumn Blog

Könyvekről, filmekről, versekről és pár evilági dologról...

Bemutatkozás

"Helló, szia, szevasz...
... röviden: könyvek, filmek, sorozatok, vélemények és még pár más dologról. Ezekről olvashatsz az oldalon.
Köszike!
Szép napot! :)

Ne lopj! // Copyright © 2016-2017.
Minden jog fenntartva!"

FRISSITÉS:
2018.01.05.: AZ OLDAL BEZÁRT! (lehet kis idővel visszatérünk, de ez még a jövő zenéje)

Tagja vagyok: Magyar Blogok
E-mail: simplexautumn@freemail.hu"""

Feedek
Megosztás

Random > Kép

2017 november 30, csütörtök

Random > Katalin-napi népszokások

2017 november 25, szombat

Katalin-nap eredete, népszokások, időjóslás

Alexandriai Szent Katalint, mint koronás szüzet, kerékkel és pallossal ábrázolják. A filozófusokmolnárokés kerékgyártók védőszentje.

Sienai Szent Katalin 1347-ben született, a Szent Domonkos harmadik rendjében tevékenykedett, betegeket ápolt, szegényeket segített, bűnösöket térített, kongregációkat szervezett. Kora politikai életébe nagy békítő befolyása volt. Ő bírta rá XI. Gergely pápát, hogy visszatérjen Avignonból Rómába.  Részt vett a Firenze és a római kúria kibékülésében, valamint VI. Orbán pápa hatalomra segítésében. A lélek bölcsességével tűnt ki, ő az első nő, akit egyháztanítóvá avattak. Legendája szerint Krisztus őt is eljegyezte, mint alexandriai védőszentjét és sebeinek hordozására találta méltónak. 33 éves korában halt meg a magára kiszabott szigorú aszkézis következtében.

Katalin a középkor egyik legtiszteltebb, legnépszerűbb női szentje, a Virginus Capitales, továbbá a tizennégy segítő szent egyike. Középkori nagy népszerűségébe belejátszott Alexandriai Szent Katalin legendája, aki bölcsességével ötven tudóst nyert meg a kereszténységnek, s mikor Maxentius császár kerékbe törette volna, a kínzóeszköz a legenda szerint darabokra hullt.

Alexandriai Szent Katalin magyar nyelvű legendája a X. században készült, ez a XIII. században kiegészült a királylány megtérésének, még később születésének csodálatos históriájával:

Régen a pogány világban egy Costus nevű jámbor király kincsekben bővelkedett, de nélkülözte a legértékesebbet, mert nem volt gyermeke, akire országát hagyhatta volna. Népét Alexandriába gyűjtötte és felszólította, hogy az ott felállított kőbálvány előtt a király kívánságának teljesítéséért imádkozzanak. Az imádság azonban nem hallgattatott  meg. A király ekkor Görögországból, egy Alforabius  nevű híres bölcset hívott meg, aki azt a tanácsot adta, hogy öntessen arany szobrot az egy istennek képével és hirdesse, hogy ő az istenek istene. A király követte a tanácsot és kilenc hónap múlva leánygyermeke született, akit Katalinnak nevezett el és tudós mesterekkel neveltetett fel.

Amikor Katalin szépségben és bölcsességben tündöklő hajadonná serdült fel, atyja meghalt, így átvette az ország kormányzását. Egy alkalommal huszonnégy szűzzel, huszonnégy matrónával és száz lovaggal útra kelt, de éjszaka egy erdőben eltévedt. Itt egy remetére talált, aki beszélgetés kzben megkérdezte Katalintól, miért nem megy férjhez? Katalin büszkén felelte, hogy nem talált magához méltó kérőt. A remete mosolyogva megjegyezte, hogy ő ismer egy hatalmas császárt, akinek a fia éppen hozzá illenék. Katalin kijelentette, hogy ő holtig szűz marad. Mire a remete felvilágosította, hogy a császár fiának az a tulajdonsága, hogy jegyesét örök szűzességben megtartja; anyja is szűz és a neki szolgáló lányok is szűzek. Ekkor Katalin szerette volna látni a császár fiát, a remete pedig elővett egy képet, mely a császár fiát és annak anyját ábrázolta, vagyis Szűz Máriát és Krisztust.

Éjjel álmában megjelent Katalinnak a szent szűz Krisztussal, aki azonban elfordul tőle és anyja kérésének dacára elutasítja őt. Ezután Katalin ismét a remetéhez fordul, aki a keresztény vallásra oktatja és megkereszteli. Hazatérvén, álmában újra megjelenik neki Szűz Mária, ölében a gyermek Krisztussal, aki most már szeretetteljesen feléje hajol és gyűrűvel eljegyzi magának, majd megjósolja neki, hogy vértanúi halált fog érette szenvedni.

Nem sokkal később Maxentius császár Alexandriába vonul és megparancsolja, hogy mindenki a pogány isteneknek áldozzék. Katalin elmegy a császárhoz és felszólítja, hogy térjen Krisztushoz. A császár szerelemre lobbant a szép lány iránt és ötven bölcset hivatott, hogy eltántorítsák hitétől.

Katalin az ötven bölccsel vitába bocsátkozott, melynek eredményeként a bölcseket megtérítette, akiket azonban a császár ezért kivégeztetett. A császár, miután Katalin ellenállt csábításának, megkínoztatta és börtönbe záratta a lányt. Itt kereste fel a császárné, aki Katalin körül sebeket gyógyító angyalokat talált. A látvány és Katalin szavai annyira meghatották a császárnét és kísérőit, hogy keresztényekké lettek.

A császár újból maga elé rendelte Katalint,  egy késekkel felszerelt kerekekből álló kínzószerkezettel próbálta jobb belátásra bírni, Katalin azonban továbbra is visszautasította ajánlatát, ezért a császár halálta ítélte. Az angyalok azonban megmentették Katalint, a kerék darabokra tört és sok katona halálát okozta. A császárné szót emelt Katalinért és kérte férjét, hogy ne bántsa, hiszen ő is hisz Krisztusban, a férje azonban nem hallgatta meg, őt és kíséretét is megkínoztatta és lefejeztette, majd megparancsolta, hogy Katalint is fejezzék le.

Amikor a hóhér levágta Katalin fejét, vér helyett tej folyt a testéből, majd angyalok jöttek és testét a Sinai hegyre vitték, míg lelke a mennyországba repült. Halála előtt arra kérte az Urat, hogy aki segítségül hívja az ő nevét, egészséges gyermeke szülessen és ne haljon meg gyermekágyba.

Mivel Katalin a hit igazságát olyan bölcsen védte, ezért a filozófusok, teológusok, ügyvédek, később a középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok, tanulók védőszentje lett. A halála előtt segítséget ígért a betegeknek és haldoklóknak, ezért a középkori kórházak patrónájaként is megjelent. A börtön és kínzatásának csodás erejű elviselése miatt pedig a foglyok is hozzá imádkoztak szabadulásért.  A legenda szerinti kínzókerék összetörése miatt pedig mindazok az iparosok, akik kerékkel foglalkoztak, szintén segítségül hívták.

Katalin-napi népszokások, időjóslás

Katalin-nap a régi pásztoremberek emlékezetes napja volt, mivel ezen a napon hajtották ki utoljára a csordát.

Katalin-napkor egy zsákba dughagymát szedtek és felkötötték a szabadkéménybe, hogy meleg és gőz járja át.

Katalin napja időjósló és szerelmi varázsnap is. Régen az ünnep után sem lakodalmat, sem táncmulatságot nem szoktak rendezni, mivel közelgett az adventi időszak.

Szokás volt Katalin-napján valamely gyümölcsfa ágát vízbe tenni - ez volt a Katalin-gally - , ha ez karácsonyig kivirágzott, azt jelentette, hogy az a lány, aki az ágat vízbe tette, a következő évben férjhez mehet.

Sóvidéken a lányok Katalin-napi szokása az orgonaág virágoztatása volt. Vizes edénybe néhány orgonaágat állítottak és mindegyiknek legénynevet adtak. Úgy tartották, amelyik ág kivirágzik karácsonyra, olyan nevű legény lesz a leány jövendőbelije.

Időjósló megfigyelés szerint, ha Katalinkor kopog, karácsonykor tocsog. Ennek a fordítottja is érvényes, ami azt jelenti, hogy a Katalin-napi fagy esős karácsonyt  hoz, a Katalin-napi eső pedig szép, fagyos ünnepet.

Ha Katalin szépen fénylik,

a Karácsony vízben úszik.

Ezt bizonyítja a közmondás is: ha Katalinkor megállott a liba a jégen, akkor karácsonykor sáros lesz.

Katalin-nap női dologtiltó nap, a Szerémségben ilyenkor nem szabadott kenyeret sütni.

Doroszlón viszont férfi dologtiltó napként tartották számon. Nem szabadott szántani, sem befogni a kocsit, ne forogjon a kerék, mert Katalint kerékbe törték. Leálltak a malmok is, a kendergyárak, az összes kerekesek,  malmosok a templomba mentek, mert védőszentjük volt Katalin.

Csantavéren, Sárosfán ezen a napon böjtöltek a legények, hogy  megálmodják, ki lesz a feleségük.

Forrás: OkosAnya

Random > Idézet

2017 november 15, szerda

"A holtak több virágot kapnak, mint az élők,
mert a megbánás erősebb, mint a hála."
( Anne Frank )

Random > Filmfesztivál (2017. november 14-19, Budapest)

2017 november 8, szerda

Verzio International Human Rights 
Documentary Film Festival


Budapesti helyszinek: Toldi mozi // Művész mozi // Kino Café Mozi // OSA Archivum
További helyszinek: Pécs és Szeged

Idén 14. alkalommal rendezik meg a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált. November 14. és 19. között Budapesten kerül megrendezésre. Továbbá november 23. és 25. között Pécs és Szeged városában is láthatóak lesznek a fesztiválon látott filmek némelyike. Idén a filmfesztivál 44 országból, 99 dokumentumfilmmel fog jelentkezni.

A filmeket eredeti nyelven, angol felirattal, szinkrontolmáccsal lehet megnézni.

közönségdijas film idén is ingyen megtekinthatő vasárnap esteToldi moziban, Budapesten!

2017. 11. 14 - 2017. 11. 19.
:: Budapest // esemény

2017. 11. 23 - 2017. 11. 25.
:: Pécs . Szeged ::

Elérhetőségek
Official // Facebook // Twitter
Instagram // YouTube

Mindenkinek jó szórakozást a film fesztiválra!

Random > Kép

2017 október 27, péntek

200. bejegyzés: Vélemény > Kedves nagyonelfajzott-generáció!

2017 október 23, hétfő

Nektek nem parancsol senki!
Ti mindent jobban tudtok!
"Büdös a munka, felteszek pár videót YouTube-ra és celeb leszek!"

Ti nagyon el vagyok tévelyedve!A Ti generációtóból nem lesz más, mint csak egy hulladék, akit anyuci és apuci tart el, mert dolgozni lusták lesztek. Azt hiszitek Ti szartátok a spanyolviaszt!

Természetesen vannak kivételek köztetek. De az is ritka, mint a fehér holló! Szerintem nem is találkoztam még kivétellel! Titeket a számitógép és a iPhone nevelt fel nem a szüleitek! Szartok a világra! Nem érdekel titeket SEMMI! Jaj, de mégis: kikapott új iPhone-t, "én miért nem kapok?, nem jó ez az okostelefon" bla-bla-bla...

Csak egy hetet élnétek abban a világban, mikor a szüleitek TV-n keresztül nézik, hogy mit csináltok. Nekik is kijár a szabadság. Egy nap arra ébredtek, hogy nincs mit enni, magatok alászartatok és mindenhol mosatlan edények, ruhák hevernek. Se kaja, se pénz, semmit sem találtok meg. Teljesen magatokra vagytok utalva. Akkor mit csináltok? Bekapcsolod a gépet és éhen döglésig játszani komputeren? Vagy addig kiabálsz, mig anyu vagy apu meg nem jelenik? Vagy beülsz a sarokba és sirsz? Ti olyan szinten vagytok életképtelenek, hogy semmit sem tudnátok magatok elintázni eltekintva attól, hogy 10 vagy éppen 17 évesek vagytok, mert azt hiszitek a fejetek csak disznek van a nyaktokon és nem kell használni a benne léve dolgot.... nevezzük itt tyúkszarnak! ÉLETKÉPTELENEK vagytok! Miattatok fog kihalni az emberiség! Nem lesz egy épkézláb tudással megáldott orvos. Nem lesz egy épitészmérnök, akik megterveznének, megépitenének egy lakóparkot. Esztelen törvényeket hoznak, majd a magukat politikusoknak valló suhancok, akik éppen most szabadultak ki az ELTE politológia szakáról, épp hogy átment vizsgával. Nem lesznek tanárok, akik tudást adjanak a diákok fejébe, mert tanitani is képtelenek lesztek. Képtelenek lesztek bármire, mert nem tolják a seggetek alá!

Ismétlem: tisztelet a kivételnek!!!

Semmi tisztelet a szüleitekkel szemben, akik világra hoztak, felneveltek titeket. Semmi tisztelet az idegen emberekkel szemben, akik mondjuk segiteni akarnak valamiben, hogy ne halj meg hülyén? Az internetből és a TV-ből "kúltúrálódtok"? YouTube sztárok a mindenség? Elolvasni egy jó kalandregényt kinzás? Egész nap nyomkodni a telefont. Segiteni a szülőknek luxus? Kiszolgáltatod magad anyukáddal, majd rácsapod az ajtót, s meg sem köszönöd az ételt vagy csak simán levágod az asztalra, hogy "Mi a szar volt ez?" El tudod képzelni, hogy ez hogy esik édesanyádnak?

A minap zajlott le Twitter-en a következő "beszélgetés". Egy 13 éves kis lurkó rám irt:
- Hali! Mi a teljes neved?
- Mi közöd hozzá? :D - irtam neki viccesen, mert valóban mi köze hozzá? Semmi!
- Csak kerdeztem baszodjal meg a faszomat mar. - jól olvasod ez volt a válasza.
- Megválogathatnád ám a szavaidat a felnőttekkel szemben, kis csira! (már ha tudod, hogy mi az) Én nem beszéltem igy veled, te akkor miért beszélsz hozzám ronda szavakat irva? Meggondolhatnád ám, hogy miket irsz a felnőtteknek. Egyszer vissza fog nyalni a fagyi! Nem körülötted forog ám a világ! Az ilyenek miatt köttetik el magukat a 30 és 40 közötti nők! Szép napot! Egyébként azzal is igy beszélsz, aki a világra hozott?
Természetesen válasz helyett tiltást kaptam.

Megcsillant a fejében az értelmiség. Kérdés, hogy az én válaszom értette-e. Ha az idegen embereknek ilyeneket irogat, mert nem akar megválaszolni egy kérdést, vajon a szüleivel hogyan beszélhet? Továbbá az internet szerintem nem a legmegfelelőbb, hogy az ember a személyes élete darabkáit tárolja rajta, hogy sajnálják. Tudom páran azt mondanák, hogy "Jaj, ő még gyerek" Igen, még gyerek, de ha ilyen agresszivan alpári módon válaszol vissza , vajon milyen felnőtt lesz belőle? Aki válaszolni nem tud csak megsértődni, letiltani és hisztizni, követelőzni és 420.000 forintos bruttó bért szeretnétek a munkafronton. Amiért ugye meg kellene dolgozni, de nektek semmi sem jó. Hozzáteszem: ezt pályakezdőként szeretnék! Kiváncsi lennék, ha majd valami nem jön össze a munkahelyeden vagy éppen a kirúgás szélén állsz, hogy akkor majd megnyomod-e a tiltásgombot, mert valaki kérdezett tőled, vagy a főnököd nem akar előreléptetni, mert egy kis naplopó vagy.

Persze arra is lehet fogni, hogy ők már egy digitális világba születtek bele. Ez is csak egy ócska kifogás! Nem kellene megriadni, ha könyvtárba kell menni. Nem kell megijedni, ha a nem nyomhatja a Table-et egész nap. Nem kell halál unottan ülni, ha nem PS-ezhet... a látványos szenvedésről ne is beszéljünk, mint aki meghal, hogy nem érhet hozzá a Tablet-éhez, mert olyan keresett ember, hogy muszáj mindig azon lógni! Mintha bármi "értelmeset" is csinálnál azon a vacakon!

- Menj ki a szabadba kosarazni!
- Olvass egy jó könyvet!
- (Próbálj meg) beszélgetni a szüleiddel!
- (...)

Több tiszteletet az embereknek,
kis vakarcsok!

Nem ismeritek a köszönöm, kérem szavakat!

Másik cikk: Z, mint Zombi-generáció

***

NE LOPJ! // COPYRIGHT © 2016-2017. 
MINDEN JOG FENNTARTVA!

Könyvajánló > Viaszbaba - Szinésznőt szerettem

2017 október 9, hétfő

Gondolom a búlvárhasábjain mindenki találkozott az imént emlitett kötettel, hogy minden kiderül a szinházak kulisszáiról, szinészeiről, szinésznőiról, hogy milyen aljas is ez a szinész szakma. Többnyire a Life.hu oldal cikkezett ezekről az eseményekről.

Körülbelül egy éve robbant be a magyar köztudatba, hogy az egyik leszbikus szerető kitálal egy hirés hazai szinésznővel folytatott viszonyáról. A kötetet előrendelni, megvenni még nem  sehol nem lehet. Állitólag nagyon támadják is az irónőt ezért a könyvéért. Mindenki találgatja, hogy ki lehet a benne szereplő hires szinésznő, de állitólag a könyv megjelenés napján minden kiderül!

A kötetről csak annyit lehet tudni, hogy 2017. november 13-án lát napvilágot könyvformájában.

# Linkek ::
BlogSpot :: Facebook :: CafeBlog

Random > Magyar könyves vlog-ok

2017 október 1, vasárnap

Sziasztok!

Ahogy az elmúlt hetekben nézegettem YouTube-on, felfedeztem pár számomra új magyar könyves videóst, amiknek nagyon megörültem. Ezeket a linkeket szeretném veletek ismertetni! :)

 

Meglepetten! :)

2017 július 23, vasárnap

Köszönöm! :)

Nyári szünetre mentem...

2017 július 8, szombat

... hamarosan visszatérek!